DEF Course

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

มาร่วมใช้พลังแห่ง Digital
เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักการตลาดรุ่นใหม่ ที่ต้องการสัมผัสการเรียนรู้รูปแบบใหม่ จากผู้มีประสบการณ์จริง ตัวจริงเสียงจริงจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย โดยเราจะถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ และการลงมือทำจริง โดยมีคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรชั้นนำได้แบบกระทบไหล่ โดยนำมาประยุกต์ใช้ การติดอาวุธเครื่องมือดิจิทัลภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ สัมผัสกับประสบการณ์ดิจิทัล ในแต่ละแวดวงอุตสากรรม เปลี่ยนแปลงองค์กรให้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ช่วยคนละไม้คนละมือ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขี้น

นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

icon1

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร รวมถึงการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยติดอาวุธเครื่องมือด้านดิจิทัลต่างๆ พร้อมมุมมองในการสร้างแบรนด์

icon2

เพิ่มศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ ด้วยการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง + ประสบการณ์จริงจากวิทยากรหลากหลายแวดวงอุตสาหกรรม

icon3

เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

icon4

สร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้น ด้วยการช่วยกันคนละไม้คนละมือ

MESSAGE FROM THE DIRECTORS

“ ผู้บุกเบิกตลาด E-commerce และ E- Marketing ในประเทศไทย ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ TARAD.com และก่อตั้งกลุ่ม efrastructure”

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

ประธานกรรมการบริหาร
และผู้ก่อตั้ง บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด

“การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เรื่มจากการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆมาก่อน” สิ่งที่ทำให้คอร์สเรียนนี้ แตกต่างจากที่อื่น ลงมือทำจริง กรณีศึกษาจริงๆที่จะช่วยเหลือชุมชน เป็นครั้งแรกของการเรียนการตลาดออนไลน์ที่เชื่อมโยงระหว่างสังคมเมืองและท้องถิ่น เข้าด้วยกัน และ ความรู้ที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่น สุดท้ายองค์ความรู้นี้ผู้เรียนสามารถไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเขาเองได้

นักสร้างแบรนด์ชื่อดังนำพาธุรกิจอาหารปิ้งย่างอันดับหนึ่งของเมืองไทยให้ประสบความสำเร็จมาแล้ว

บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์
บาร์บีคิว พลาซ่า บริษัท ฟู้ดแพชชั่นจำกัด

DEF tribe คือเผ่าพันธุ์ของผู้คนที่มารวมตัวกันเพื่อ “กล้าฝันและกล้าทำ” อยากชวนทุกคน “เปลี่ยนแปลง&เปิดรับ” เพราะนี่คือ เหตุผลสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้บนโลก
อยากชวนทุกคนมา “เปลี่ยนแปลง&เปิดรับ” เพื่อพร้อมเข้าสู่โลกใหม่ มาเปลี่ยนตัวเองและสังคมไทยให้ดีขึ้น ด้วยความรู้พร้อมแรงบันดาลใจที่หลักสูตร DEF ตั้งใจเตรียมมอบให้ทุกคน แม้เราอาจไม่เดินไปถึงเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ แต่อย่างน้อย เราก็ไม่ได้ยืนที่จุดเดิม
มาค่ะ…มาเดินไปด้วยกัน
Welcome to #DEFtribe

COURSE DETAILS

DEFg# TheGravity

รายละเอียดการอบรม

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ :
วันเวลาการจัดอบรม :
สถานที่จัดฝึกอบรม : 

8 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2562 – 26 กรกฎาคม 2562
ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09:30 – 18:00 น.
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 ณ ห้อง Auditorium 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดรับสมัคร

1

มีนาคม 2562

ปิดรับสมัคร

31

มีนาคม 2562

ประกาศผล

8

เมษายน 2562

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ
180,000 ฿ ตลอดโครงการ
(ผู้บริหาร 1 ท่าน และ ทีม 5 คน)

(รวมค่าเดินทางไปต่างจังหวัดแล้ว
)

DEFg# TheGravity

Stack Entry

$120

Per Person

 • 1 Free Entrance
 • Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi

Student Pass

$99

Bulk Order

 • 20x Free Entrance
 • 20x Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
VIP Pass

$199

VIP's only

 • VIP Entrance
 • VIP Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi