วันที่ 11 มกราคม 2561 การเรียน ครั้งที่ 8

วันที่ 11 มกราคม 2561 การเรียน ครั้งที่ 8
02, November 2017
12:30 – 18:30
Speakers

วันที่ 11 มกราคม 2561 การเรียน ครั้งที่ 8

12:30-13:00 Register & Lunch
13:00-15:00 บรรยายพิเศษ 1
15:15-15:30 Social Talk
15:30-17:30 บรรยายพิเศษ 2
17:30-18:30 Director Talk

Stack Entry

$120

Per Person

 • 1 Free Entrance
 • Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi

Student Pass

$99

Bulk Order

 • 20x Free Entrance
 • 20x Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
VIP Pass

$199

VIP's only

 • VIP Entrance
 • VIP Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi