คุณโอฬาร วีระนนท์

คุณโอฬาร วีระนนท์

คุณโอฬาร วีระนนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง, DURIAN CORP
ผู้อำนวยการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง หลักสูตร DSTARTUP by SPU

Stack Entry

$120

Per Person

 • 1 Free Entrance
 • Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi

Student Pass

$99

Bulk Order

 • 20x Free Entrance
 • 20x Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
VIP Pass

$199

VIP's only

 • VIP Entrance
 • VIP Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi