วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : การเรียน ครั้งที่ 14

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : การเรียน ครั้งที่ 14
02, November 2017
13:30 – 18:30
Speakers

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : การเรียน ครั้งที่ 14

13:30 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ 1
16.30 – 18.30 น. บรรยายพิเศษ 2

Stack Entry

$120

Per Person

 • 1 Free Entrance
 • Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi

Student Pass

$99

Bulk Order

 • 20x Free Entrance
 • 20x Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi




VIP Pass

$199

VIP's only

 • VIP Entrance
 • VIP Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi