วันที่ 20 สิงหาคม 2563 : วันเปิดหลักสูตร Digital Edge Fusion

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 : วันเปิดหลักสูตร Digital Edge Fusion
02, November 2017
13:25 – 22:00
Speakers

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 : วันเปิดหลักสูตร Digital Edge Fusion

13:30 – 18:00 กิจกรรมเปิดหลักสูตร
15:30 – 17:30 บรรยายพิเศษ
18:30 – 22.00 รับประทานอาหารเย็น

Stack Entry

$120

Per Person

 • 1 Free Entrance
 • Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi

Student Pass

$99

Bulk Order

 • 20x Free Entrance
 • 20x Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
VIP Pass

$199

VIP's only

 • VIP Entrance
 • VIP Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi