025. คุณ ชนิตาพันธ์ ธนะวัฒนกรณ์

025. คุณ ชนิตาพันธ์ ธนะวัฒนกรณ์

025. คุณ ชนิตาพันธ์ ธนะวัฒนกรณ์

บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด

Stack Entry

$120

Per Person

 • 1 Free Entrance
 • Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi

Student Pass

$99

Bulk Order

 • 20x Free Entrance
 • 20x Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
VIP Pass

$199

VIP's only

 • VIP Entrance
 • VIP Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi