เสาวณี อังกูรพิพัฒน์

เสาวณี อังกูรพิพัฒน์

เสาวณี อังกูรพิพัฒน์

ผู้ช่่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด, บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stack Entry

$120

Per Person

 • 1 Free Entrance
 • Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi

Student Pass

$99

Bulk Order

 • 20x Free Entrance
 • 20x Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
[contact-form-7 404 "Not Found"]

VIP Pass

$199

VIP's only

 • VIP Entrance
 • VIP Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
[contact-form-7 404 "Not Found"]